Foto's 2019

Aantal gebeurtenissen en foto's van deze gezellig en productieve toneelvereniging Amicitia
Berghem-friendly

Zilveren jubilaris Jan van Erp bij Toneelvereniging Amiticia

Jan van Erp is 25 jaar lid, bestuurslid en penningmeester van Amicitia

Toneelvereniging Amiticia uit Berghem heeft tijdens haar jaarlijkse feestavond bij cafe-zaal Tante Toetje Jan van Erp gehuldigd met zijn zilveren jubileum. Jan van Erp is 25 jaar lid, bestuurslid en penningmeester van Amicitia. Na het doorlopen van een erehaag werd Jan in gezelschap van zijn familie uitvoerig bedankt door voorzitter Konrad Broekman. Ook ere-lid Geert Grosfeld heeft een mooi woordje gericht aan

de jubilaris. Marianne Dreese – van Leth (Dorpsraad Berghem) benadrukte de vele verdiensten van Jan in haar toespraak. Marianne overhandigde, samen met bestuurslid Marij Schraven, jubilaris Jan van Erp een mooie oorkonde, een speld en bloemen.

Jan is zeer actief binnen de toneelvereniging. Naast de financiën en het bestuur, het verzorgen van de PR, is dat het bouwen van het decor. Een groot aandeel heeft Jan in de “Vrienden van Amicitia”. Jan is een bindende factor, heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel en is een echt verenigingsmens.

Na het doorlopen van een erehaag werd Jan, in gezelschap van zijn familie, uitvoerig bedankt door voorzitter Konrad Broekman. Ook ere-lid Geert Grosfeld heeft een mooi woordje gericht aan de jubilaris. Marianne Dreese – van Leth (Dorpsraad Berghem) benadrukte de vele verdiensten van Jan in haar toespraak. Marianne overhandigde, samen met bestuurslid Marij Schraven, jubilaris Jan van Erp een mooie oorkonde, een speld en bloemen.

2019 Amicitia speelt: Vrouwen op bestelling

In het weekend van 11 en 12 mei 2019 speelde toneelvereniging Amicitia drie maal het stuk "Vrouwen op bestelling", onder regie van Joris Brukx. Volop belangstelling, drie maal een uitverkochte zaal in dorpshuis De Berchplaets. De omgetoverde grote zaal, met tribune, gaf een echt theater gevoel. De spelers (met vijf debutanten) brachten een vlot blijspel in vier bedrijven op de planken. En... er kon gelachen worden.
Klik op "Lees meer of op de foto" voor een mooie foto-impressie van Bert Akkermans.

"VROUWEN OP BESTELLING"

"Alle bezoekers bedankt, het zijn drie succesvolle en druk bezochte voorstellingen geweest. Tot de volgend toneeluitvoering."
namens alle vrijwillers van Amicitia

De toeneelspelers hebben er zin in

Kom ook  op een van de 3 voorstellingen

zaterdag & zondag 11 - 12 mei 2019 20.00 uur
extra voorstelling zondag 12 mei om 15.00 uur

Extra foto's over de voorbereiding en maak kennis met de toneelspelers en -speelsters 

Bespreking van de nieuwe voorstelling "VROUWEN OP BESTELLING"
Kaartjes reserveren á 8 euro per persoon kan vanaf nu, klik op kaartjes kopen.
2019
"Vrouwen Op Bestelling". Het is een klucht in 4 bedrijven geschreven door Astrid de Haan en Jan Tol.

"VROUWEN OP BESTELLING"

Regisseur Joris Brukx heeft de rollen verdeeld en de spelers zijn zich in hun rol aan het inleven. De voorstellingen zijn op 11 en 12 mei 2019  in de Berchplaets. Noteer deze data alvast in je agenda

Toneelvereniging Amicitia Berghemfriendly wenst u een goed en gelukkig 2019.

Onderstaande foto's  2,3,4,5 zijn van een entertainengebeuren. De toneelvereniging wordt regelmatig gevraagd om, typetjes te spelen. In dit geval bij de Ski club in Oss, tijdens de kampioenschappen die daar gehouden zijn. Dit alles natuurlijk om de de bezoekers en de sporters te vermaken. Was zeer geslaagd en ze waren blij met onze toneelgroep Amicitia. 

Foto's ter promotie van
"VROUWEN OP BESTELLING"

zaterdag & zondag 11 - 12 mei 2019 20.00 uur
extra voorstelling zondag 12 mei om 15.00 uur